Whistleblowerordning

Whistleblowerordningen i Havarikommissionen

Whistleblowerordninger er til for at alle, der oplever ulovlige eller kritisable forhold vedrørende en organisation, kan indberette anonymt.

Havarikommissionens organisation og virksomheds omfang gør, at vi ikke skal have egen whistleblowerordning. Vi henviser i stedet til Datatilsynets Nationale Whistleblowerordning.

Datatilsynets Nationale Whistleblowerordning behandler indberetninger vedrørende overtrædelser af visse områder af EU-retten, indberetninger som i øvrigt vedrører alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold for flere statslige og offentlige organisationer.

Du kan læse mere om Den Nationale Whistleblower ordning her.