Mission og vision

Gennem vores mission og vision ønsker Havarikommissionen at fortælle omverdenen, hvorfor vi gør, som vi gør, og hvad vi vil sikre og udvikle i Havarikommissionens fremtid.

Missionen udtrykker det fundamentale i Havarikommissionens virke. Visionen viser elementer som er vigtige for kommissionens grundlæggende eksistens, og hvor vi ønsker at stå i forhold til både interne og eksterne interessenter i vore sikkerhedsundersøgelser.

Missionen

Havarikommissionen skal gennem uvildige sikkerhedsundersøgelser forebygge havarier, ulykker og hændelser inden for civil luftfart og jernbane.

Visionen

Vi vil levere et undersøgelsesresultat af høj faglig karakter inden for en tidshorisont, som gør, at resultatet får afgørende betydning for forebyggelse af lignende tilfælde.

Vi vil sikre, at vores rolle er objektiv og uvildig, samt at der aldrig er tvivl om vores integritet.

Vi vil gøre Havarikommissionen attraktiv – både som en faglig samspilspart i en større sammenhæng og som arbejdsplads.