Vi fokuserer på din tryghed og tillid

Vi er alle afhængige af transport. Så afhængige, at vi knapt tænker på det. Det er en tryghed og tillid, vi ikke må sætte over styr. Og netop trygheden og tilliden er grundlaget for vores arbejde i Havarikommissionen.

De mest sikre transportformer

Transport med fly og tog er i dag de mest sikre transportformer. Det skyldes ikke mindst, at vi har lært og fortsat lærer ikke blot af vore egne erfaringer, men af mange erfaringer i et internationalt netværk. Vi i Havarikommissionen er faktisk ikke så kede af, at du måske ikke kender os. Men desværre sker der også havarier, ulykker og hændelser inden for luftfart og jernbane. Vores opgave er at lære af hver enkelt episode, så vi undgår gentagelser. Dermed arbejder vi hver dag på at øge din sikkerhed og tryghed.

Uvildighed

Hvordan forebygger vi havarier, ulykker og hændelser i fremtiden? Svaret er uvildige og systemiske undersøgelser. Havarikommissionen er uafhængig af alle parter inden for transportsektoren. Derfor kan vi levere fuldstændigt objektive undersøgelser. 

Forebyggelse

Vore undersøgelser har alene har til formål at forebygge fremtidige havarier, ulykker og hændelser. Vi kigger både bagud og fremad, analyserer, konkluderer og videregiver vore resultater, så forholdene i tog- og flytrafikken bliver endnu mere sikre, end de er i dag.

Ikke skyld og ansvar

Sikkerhed fremmes ved at finde årsager og ikke ved at placere skyld og ansvar. Vores arbejde handler om hvad, hvorfor og hvordan - og ikke om hvem.

Åben og tillidsfuld dialog

Havarikommissionen vil til enhver tid søge at skabe fælles resultater i en åben og tillidsfuld dialog med alle involverede parter.

Gør en forskel

Havarikommissionen - vi vil gøre en forskel.