Presse og medier

Havarikommissionen ønsker at kommunikere kompetent og troværdigt med korrekte, præcise og relevante informationer i et sprog, der forstås af så mange som muligt.

Principper for god kommunikation og dialog

Vi ønsker at være tilgængelige for eksterne interessenter.

Havarikommissionens principper for god kommunikation og dialog følger og understøtter kommissionens værdisæt. 

  • Vi går i dialog og skaber fælles resultater
  • Vi er hjælpsomme og imødekommende i telefonen, på skrift eller personligt
  • Vi gør, hvad vi siger - og vi siger, hvad vi gør
  • Vi er alle ambassadører og har øje for Havarikommissionens image

Prioritering af kommunikation 

Havarikommissionen prioriterer sin kommunikation med presse og medier ud fra følgende kriterier:

  • Undersøgelser, hvor Havarikommission er den ansvarlige undersøgelsesmyndighed
  • Undersøgelser, hvor Havarikommission bistår den ansvarlige undersøgelsesmyndighed
  • Generelle forespørgsler vedrørende emner relateret til Havarikommissionens arbejdsområde
  • Øvrige forespørgsler

I forbindelse med en høj arbejdsbelastning og/eller uden for kontorets åbningstid kan Havarikommissionen vælge at nedprioritere sin kommunikation med pressen.

Kontakt 

Henvendelser fra pressen og medierne bliver behandlet hurtigst muligt.

Alle medarbejdere i Havarikommissionen kan udtale sig til pressen om faktuelle forhold indenfor eget fag- og ansvarsområde.

Alene chefen og/eller souschefen for Havarikommissionen kan udtale sig til pressen om overordnede organisatoriske og politiske forhold.

De almindelige regler for ytringsfrihed og tavshedspligt gælder - også i kommunikation med pressen. Tavshedspligten er afgørende for, at vi kan indhente nødvendig viden i undersøgelsesarbejdet og dermed identificere mulige forbedringer af sikkerheden.

Inden for normal kontortid kan Havarikommissionen kontaktes på telefon +45 33 14 70 80 eller via e-mail.