Undersøgelsesresultater

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (før 2004 blot Havarikommissionen for Civil Luftfart) har siden 1979 haft ansvaret og beføjelserne til at gennemføre uafhængige undersøgelser af flyvehavarier og alvorlige flyvehændelser inden for civil luftfart.

Generelt

Fra 1999 og frem er Havarikommissionens undersøgelsesresultater på luftfartsområdet blevet udarbejdet og arkiveret i elektronisk form.

 Havarikommissionens undersøgelsesresultater på luftfartsområdet finder du på siden undersøgelsesresultater, hvor du kan søge efter rapporter og redegørelser og downloade de ønskede dokumenter i pdf-format.

Undersøgelser fra 1979-1999

Undersøgelsesresultater fra perioden før 1999 er ikke tilgængelige i elektronisk form, men Havarikommissionen kan være behjælpelig i tilfælde af særlige behov.

Ved henvendelse til Havarikommissionen bedes du i sådanne tilfælde give følgende oplysninger om havariet:

  • Flytype
  • Registrering
  • Havari-/hændelsesdato

Undersøgelser før 1979

Undersøgelsesresultater fra før 1979 er ikke tilgængelige hos Havarikommissionen. For disse undersøgelsesresultater henvises til Trafikstyrelsen.