Undersøgelsesresultater

Siden 2004 har ansvar og beføjelser til at gennemføre uafhængige undersøgelser af ulykker og hændelser på jernbaneområdet været placeret hos Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane.

Havarikommissionens undersøgelsesresultater på jernbaneområdet finder du på siden undersøgelsesresultater, hvor du kan søge efter rapporter og redegørelser og hente disse i pdf-format.

Undersøgelser fra 1996 til 2004

Fra 1. august 1996 til 30. juni 2004 havde Jernbanetilsynet bl.a. til opgave at undersøge ulykker og sikkerhedsmæssige hændelser på danske jernbaner.

Undersøgelser før 1996

Før 1996 blev undersøgelser gennemført af de enkelte jernbanevirksomheder (primært DSB), og rapporter fra 1996 og før er ikke tilgængelige via Havarikommissionen.