Kontakt

Jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere skal jf. Lov om Jernbane underrette Havarikommissionen om jernbaneulykker og jernbanehændelser i Danmark.

Straksunderretning

Af hensyn til et undersøgelsesforløb skal Havarikommissionen ved alvorlige ulykker eller hændelser underrettes straks.

Den vagthavende undersøger kan kontaktes døgnet rundt på telefon +45 33 14 70 80

Øvrige underretninger

I øvrige tilfælde skal Havarikommissionen underrettes snarest muligt og senest 3 hverdage efter ulykken eller hændelsen pr. e-mail eller pr. telefon.

Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte den vagthavende undersøger.

Vejledning

Via dette link kan du hente en vejledning om underretning til Havarikommissionen.